Vrátenie a reklamácia tovaru

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, ako aj postup pri riešení reklamácií.

2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:

VILEN, s.r.o., so sídlom na Meštianska ul. 2/17, 945 01 Komárno zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 42474/N

IČO: 50 70 60 21

DIČ: 2120433282
IČ DPH: SK21204332821
Telefón: +421 948 941 041
E-mail: vilen@vilen.sk

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri dodaní Tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou, odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a v neposlednom rade aj podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného Tovaru.

Článok II.

Uplatnenie reklamácie

1.) Nový výrobok Vám nevyhovuje?

   Výrobok zakúpený cez náš internetový obchod nezodpovedá vašim predstavám? Potom máte možnosť ho vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia. To platí samozrejme aj na výrobky, ktoré ste si vyzdvihli na odbernom mieste.

Poslať reklamačnému oddeleniu

    Ak nemáte odberné miesto po ruke, môžete tovar poslať priamo reklamačnému oddeleniu. V tomto prípade postupujte nasledovne:

1. Vyplňte a vytlačte si Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy. Údaje potrebné na vyplnenie nájdete na faktúre.

2. Uveďte tovar do pôvodného stavu. Tovar vrátený prostredníctvom odstúpenia od zmluvy nesmie byť použitý (sviečky zhorené) a poškodené.

3. Tovar starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu počas prepravy. Ideálne ho zabaľte do pôvodného obalu. Nezabudnite pribaliť podpísané odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tovar pošlite na naše reklamačné oddelenie: VILEN, s.r.o.,
Meštianska ul. 2/17,
945 01 Komárno

2.) Výrobok Vám prišiel poškodený?

   Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u predávajúceho alebo u doručiteľa (ďalej ako „zasielateľ“). O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zasielateľa. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí kupujúcim zjavná, je predávajúci, príp. v jeho mene kupujúci povinný oznámiť zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky.
   Predávajúci je povinný umožniť zasielateľovi, aby sa pred spísaním Zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Z týchto dôvodov je predávajúci povinný zaistiť, aby sa so zásielkou nemanipulovalo a aby bol zachovaný pôvodný obal zásielky, v ktorom bola zásielka doručená. Z toho istého dôvodu nesmie byť zásielka bez súhlasu Zasielateľa likvidovaná, alebo prepravovaná na iné miesto.
Pokiaľ je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený, informujte nás čo najskôr, ideálne do 48 hodín od prevzatia výrobku,  aby sme vám mohli čo najrýchlejšie pomôcť.

Informujte nás o probléme:
Môžete nám zavolať alebo napísať:

• Naša zákaznícka linka – 0948 941 041
• Prevádzková doba zákazníckej linky: Po – Pi: 8:00 – 18:00 a So – Ne: 9:00 – 13:00
• E-mail: vilen@vilen.sk

3.) Potrebujete zameniť tovar alebo bola zásielka nekompletná ?

   Mrzí nás, že Vám zásielka neprišla podľa Vašich predstáv. Prosíme, informujte nás čo najskôr o vzniknutej situácii. Celú situáciu preveríme a navrhneme Vám riešenie.

Informujte nás o probléme:
Môžete nám zavolať alebo napísať:

• Naša zákaznícka linka – 0948 941 041
• Prevádzková doba zákazníckej linky: Po – Pi: 8:00 – 18:00 a So – Ne: 9:00 – 13:00
• E-mail: vilen@vilen.sk

4.) Reklamácia a záruka

   Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Výrobok môžete poslať priamo na Reklamačné oddelenie vilen.sk, kde radi Vašu reklamáciu vybavíme.

Stačí vyplniť Reklamačný list. Do poľa Popis poruchy, prosím, čo najpresnejšie popíšte, o akú poruchu sa jedná. Čím podrobnejšie informácie od vás obdržíme, tým lepšie sa nám podarí reklamáciu vybaviť.

Výrobok starostlivo zabaľte, aby sa nepoškodil pri preprave. Pribaľte Reklamačný list a doklad o kúpe výrobku, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Výrobok pošlite na adresu:
VILEN, s.r.o.,
Meštianska ul. 2/17,
945 01 Komárno
Priebeh vybavovania svojej reklamácie vám radi oznámime na našej zákazníckej linke.